DˇBROWA GÓRNICZA
TO JEST STRONA MIESZKAŃCA MIASTAS T A R T
(ENTER)